Τα Δημοτικά σχολεία της Αγ.Τριάδας στην οδό .

Φωτογραφία 2006.