Τα Δημοτικά σχολεία του «» στην οδό . Ο 2ος όροφος έγινε αργότερα της αρχικής κατασκευής.

Φωτογραφία 2006.