Ένας από τους δρόμους προσφυγικών καταυλισμών στο Βύρωνα. (Φωτογραφία από πρωτότυπη έκδοση)