Σπίτια που ανέγειρε η Κυβέρνηση για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας (από το βιβλίο του G. Horton, Η κατάρα της Ασίας)