Παιδιά του νηπιοτροφείου Βύρωνα, τη δεκαετία του ’20