Προσφυγοπούλες στο Ταπητουργείο υφαίνουν χαλιά (Ν.G.M., αρχείο Τ. Μαυρίδη)