• Έτος : 1990
  • Γλύπτης : Νίκος Περαντινός ( 1910 – 1991 )