Πολλοί πρόσφυγες εξακολουθούν να μένουν σε σκηνές καθώς οι πρώτες οικίες του Βύρωνα δεν επαρκούν για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.