«Δεν θα πάω προς τα πίσω…
Μόνο μπροστά…
Τώρα είναι η στιγμή για δράση….
Γι΄ αυτό ιδιοτελείς υπολογισμοί
δεν αρμόζουν σε τέτοιες
περιστάσεις και δεν
θα υπολογιστούν έτσι
από εμένα.

Δεν ήμουν ποτέ καλός
στην αριθμητική των ευκαιριών και
δεν θα γίνω τώρα »

Λόρδος Βύρων
1788-1824