Ο Δήμαρχος μαζί με δημοτικούς υπαλλήλους και δημοτικούς συμβούλους το 1945.