Γενική άποψη από την είσοδο του κτηρίου που στέγαζε το Πολυϊατρείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Βύρωνα. Αδελφές νοσοκόμες σε αναμνηστική φωτογραφία στο μπαλκόνι του κτηρίου, όπου κυματίζει η σημαία του Ε. Ε. Σ.