Γενική άποψη του ναού της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Κόσμος συρρέει προς τη μονή.