Γενική άποψη του προσωρινού ξύλινου ναού της Αναλήψεως στο Βύρωνα.