Βύρωνας. Ομάδα μαθητών κατά τη δενδροφύτευση της περιοχής. Οι μαθητές κρατούν στα χεριά τους δενδρύλλια. Μαζί με τους μαθητές διακρίνεται και η δασκάλα τους.