Χώρος αναψυχής και παιχνιδιού, ανάπαυσης και περιπάτου το Πάρκο και η Παιδική Χαρά στη γειτονιά της Φρυγίας, αλλά και πλησίον της γειτονιάς των Αναπηρικών και της Ζωοδόχου Πηγής.