Προσφυγικό σχολειό στο Βύρωνα. Προσφυγόπαιδα την ώρα του μαθήματος.