Τα Δημοτικά σχολεία του «Χαραλαμπόπουλου» στην οδό Κολοκοτρώνη. Ο 2ος όροφος έγινε αργότερα της αρχικής κατασκευής.

Φωτογραφία 2006.