Βύρωνας 1924-2010

…πόλη της προσφυγιάς.
…πόλη των κοινικών αγώνων.
…πόλη της εθνικής αντίστασης.