Στο άλσος της Αγίας Τριάδας μια αναμνηστική φωτογραφία της εποχής απο νέους Βυρωνιώτες μετά την κατοχή.