Στη όδο τα παιδιά του μεταπολέμου χαίρονται το παιχνίδι τους και κάνουν τα δικά τους όνειρα, για μια ζωή χωρίς πόλεμο.