Διακρίνονται, από αριστερά, οι : μαραγκός, σιδεράς, κτίστης.