Από εκδήλωση για την επέτειο του Μπλόκου του Βύρωνα το 1977.