Πρόκειται για μια παιδική χαρά με καινούργια δάπεδα και όργανα ασφαλείας για τα παιδιά με νέα μέσα αναψυχής και ψυχαγωγίας με πολύ χρώμα και … ένα καράβι! Μια παιδική χαρά – πρότυπο, όπου οι νεαροί Βυρωνιώτες χαίρονται το παιχνίδι με ασφάλεια.

Οδοί που περικλείουν την παιδική χαρά: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ