Οδοί που περικλείουν την παιδική χαρά: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ