Δύο τοιχογραφίες εμπνευσμένες από την ιστορία της πόλης.