Το παλαιό δημαρχείο που βρίσκετε Κύπρου & Ευαγγελικής Σχολής. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μέχρι το1934 που ο Βύρωνας γίνεται Δήμος το κτίσμα αυτό ήταν Πολυκλινική.