Το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πλατεία Φατσέα. Ο χωματόδρομος που ξεχωρίζει είναι η σημερινή οδός Έρμου.