Ο συνταγματάρχης και ο υπουργός περίθαλψης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Βύρωνα.