Ο συνταγματάρχης και ο υπουργός περίθαλψης σε ημιτελές κτήριο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Βύρωνα.