Ο συνοικισμός του Βύρωνα την περίοδο της οικοδόμησής του το 1924 με ξύλινες κατασκευές. Στο βάθος το κτίσμα που ξεχωρίζει είναι το μοναστήρι της ς.