Τα Δημοτικά σχολεία της Αγ.Τριάδας στην οδό Κωνσταντιλιέρη.

Φωτογραφία 2006.