Παιδική χαρά δίπλα στο Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο και απέναντι από το Δημοτικό Αναψυκτήριο «ΑΣΤΡΑ». Περιλαμβάνει δάπεδα, όργανα και παιχνίδια με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ.