Τα πρώτα παραπήγματα προσφύγων στο Βύρωνα. Υπηρεσιακοί παράγοντες επιτηρούν την περιοχή.