Πρόκειται για έναν περικαλλή ναό, βυζαντινού ρυθμού, τού οποίου ο εσωτερικός αγιογραφικός διάκοσμος, βυζαντινής τεχνοτροπίας, η τάξη και η ευπρέπεια δημιουργούν μια ευχάριστη αίσθηση.