Ο θεμέλιος λίθος της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος τέθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1929 από τον τότε υπουργό πρόνοιας Στυλιανό. Το έργο προχώρησε αρκετά ως το 1934, οπότε σημείωσε στασιμότητα, λόγω προφανώς έλλειψης οικονομικών πόρων. Το 1937 στεγάστηκε ο ναός, αφαιρέθηκε το παράπηγμα και διαμορφώθηκε ο εσωτερικός χώρος. Τα εγκαίνια έγιναν στις 6 Οκτωβρίου 1940 από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο.